Wednesday, September 14, 2022
23:30

Webinaret er avholdt, men frykt ikke, du kan se opptaket om du ønsker.

Se opptak av webinaret

Fra produkt til tjeneste

Hvorfor gir tjenesteinnovasjon mer bærekraftig vekst og høyere margin, og hvordan går du frem?

Vi har for lengst beveget oss fra produkter til tjenester og videre, men måten vi jobber med innovasjon henger igjen i en produktorientert, industriell verden. De som lykkes i dag utvikler ikke produkter, men økosystemer, plattformer og helhetlige kundeopplevelser som gir høyere marginer, mer lojale kunder og mer bærekraftig vekst. Gode tjenester samskapes med kunder, integreres i folks liv “on-demand” og er bra for kloden. Til tross for dette snakker vi fortsatt om produkter og produkteiere, kveler innovasjon med utdatert organisering og innkjøp, og lager innsiktsrapporter som ender i skuffen.

Hva er tjenesteinnovasjon? Hvorfor mener vi at innovasjon av tjenester gir høyere margin og mer bærekraftig vekst? Og ikke minst: hvordan kan din virksomhet gå frem for å lykkes. Dette er spørsmål du får svar på i dette webinaret – så dere også kan bevege dere fra produkt til tjeneste, og innovere bedre forretningsmodeller som ruster dere for fremtiden.

Du vil lære om:    

  • Hvor vi står i dag og skiftet som har skjedd i verden.
  • Hva dere kan tjene på å vri dere mot tjenester og økosystemer.
  • Hvordan man kommer i gang med å innovere gode tjenester.
  • Case-eksempel: Hvordan en tradisjonell leverandør av pukk og asfalt skal tjene mer penger på selge mindre stein ved å skape en sirkulær tjeneste.

Webinaret passer for deg som:

  • Jobber med forretningsutvikling, strategi, design, innovasjon eller ledelse.
  • Ser at verden endrer seg mot tjenester og nye forretningsmodeller.
  • Trenger konkrete argumenter, eksempler og verktøy for å ta tjenesteinnovasjon inn i egen organisasjon og komme i gang.