Torggata 11, 0181 Oslo
April 10, 2024
8:30

Case-frokost: hvordan Standard Norge går fra analoge produkter til å bli en tjenesteleverandør

Sammen med Standard Norge har vi de siste månedene sett på, utforsket og utviklet alternative forretningsmodeller som skal ruste Standard Norge for fremtiden. Standard Norge har enerett i Norge på å produsere og forvalte Norsk Standard.

Les mer

Previous webinars and events