Basics of Corporate Venture Building: Market and metrics

Team og talent, autonomi, governance og risikostyring, finansiering, og målstyring – til sammen utgjør disse noen av de viktigste elementene i de aller fleste startups. I artikkelserien “Basics of Corporate Venture Building” går Nassir Achour, gründer av venture-studioet Reodor Studios, gjennom hva disse begrepene betyr når du skal bygge ny butikk i et allerede etablert selskap. Dette er siste artikkel i en serie på fem.