Innovatørstafetten: Ingvild Kjörrefjord i StormGeo

Ingvild Kjörrefjord leder strategioppfølging i StormGeo – en av verdens største leverandører av værinnsikt og avansert dataanalyse for operasjonell beslutningsstøtte. Hun mener innovasjon er sterkt knyttet til menneskelig samhandling og kultur, og at psykologisk trygghet er et viktig fundament for å lykkes.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med strategi og innovasjon og er for tiden leder for strategioppfølging i StormGeo. Dette er en spennende rolle i et selskap med global rekkevidde. Vi har 650 ansatte, fordelt på 26 kontorer i Asia, Europa, Sør- og Nord-Amerika. Innovasjon og utfordrerposisjon har vært del av StormGeos 25 år lange historie. Her tenkes det stort og ambisiøst. Min rolle innebærer å sikre implementering av våre strategiske ambisjoner. Det gjør jeg blant annet gjennom å implementere og følge opp målstyringsmetoden OKR, bygge portefølje, samt igangsette og gjennomføre ulike strategiske innovasjonsprosjekter som bidrar til å oppnå våre ambisjoner.

Akkurat nå har vi startet et eksplorativt innovasjonsløp rettet mot vekst innen energi. Vi har allerede et solid fotfeste av leveranser til kunder innen havenergi, energiproduksjon og -handel, og energiinfrastruktur. Vi mener potensialet vårt er betydelig større og at vi kan bidra positivt til omstillingen av energisystemet. Hvorfor tror vi dette? Jo, fordi det nye energisystemet vil være væravhengig og vil trenge digitale løsninger for å driftes mest mulig effektivt – og dette er begge områder hvor vi har kjernekompetanse. Derfor er det realistisk for oss å ha store ambisjoner for vekst innen energi. Dette er det veldig spennende og lærerikt å være del av.

Hvor i innovasjonsprosessen synes du det er mest spennende å jobbe, og hvorfor?

Jeg synes det er mest spennende å jobbe tidlig i innovasjonsprosessen, når flest muligheter er åpne. I denne fasen er mye uoversiktlig, og nysgjerrigheten må være stor for å kunne utforske flest muligheter, som senere kan spisses ytterligere gjennom systematisk jobbing. Det er tilfredsstillende å se risikoen reduseres etter hvert som vi beveger oss gjennom prosessen og kommer nærmere å forstå kundens behov og betalingsvilje.

I denne fasen handler det om å inspirere teamene til å tenke utenfor boksen. Å få dem til å prøve nye ting, jobbe tverrfaglig, bruke innovative verktøy og oppmuntre til en kultur av nysgjerrighet og eksperimentering. Denne tidlige fasen er der kreativitet og åpenhet for nye ideer virkelig kan blomstre, og det gir en unik mulighet til å forme fremtidige løsninger. I denne fasen handler det om å skape en dynamisk arbeidsatmosfære for å øke sjansene for å oppdage nye muligheter. Å se hvordan et team utvikler seg og modnes gjennom innovasjonsprosessen, og hvordan vi sammen overkommer utfordringer og feirer suksesser, er en veldig givende del av jobben. 

Fortell om din største lærdom innen innovasjonsfeltet.

Min største lærdom innen innovasjonsfeltet er at innovasjon handler aller mest om mennesker og kultur. Uten samarbeid, tillit med rom for eksperimentering og læring kommer vi ingen vei. Psykologisk trygghet er et viktig fundament. Ideene og hypotesene er den enkle delen; det virkelige arbeidet ligger i å forstå kundens reelle behov og omsette dette til et produkt eller en tjeneste vi faktisk kan levere.

Til slutt har jeg lært at ledelse spiller en kritisk rolle i innovasjon. En leder må kunne inspirere, støtte, og utfordre teamene sine, og hele tiden peke mot retningen vi skal i. Innovasjon er en laginnsats, og suksess oppnås når alle i organisasjonen drar i samme retning mot felles mål.

Hvem vil du sende stafettpinnen videre til, og hvorfor?

Hanne Wetland i BIR Bedrift. Hun har en fantastisk formidlingsevne og er også ganske ny i rollen. Hennes skråblikk på innovasjonsfaget hadde vært gøy å høre mer om.