Å Energi velger Reodor – møtes igjen etter hver sine vekstreiser

Det grønne skiftet skal gjennomføres og samfunnet skal i større grad bli elektrifisert. En stor del av dette handler om å finne nye, fornybare energiløsninger, og til dette arbeidet har Å Energi valgt Reodor Studios som innovasjonspartner.

Det aller første prosjektet Reodor-teamet gjorde, var med Glitre Energi. Glitre Energi har siden slått seg sammen med Agder Energi og dannet Å Energi ­– Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden. Nok en gang har konsernet valgt Reodor, denne gangen for å gjøre fornybare energiløsninger enklere å benytte seg av for sluttbrukeren. 

Det grønne skiftet skal gjennomføres og samfunnet skal i større grad bli elektrifisert. En stor del av dette handler om å finne nye, fornybare energiløsninger. Å Energi arbeider med både vindkraft, vannkraft og solenergi, men å benytte seg av disse energiløsningene kan fort bli komplisert – både som bedrift og privatperson. 

Bestemmer man seg for eksempel for å drifte et næringsbygg på solenergi og begynner å google seg fram til den beste løsningen, sitter man fort igjen med flere spørsmål enn man hadde da man startet.

– Og så ender du kanskje opp med å velge en løsning som ikke er den mest optimale, fordi du kjøper en tjeneste av noen som bare kan sol. Å Energi har jo alle disse løsningene, så vi har lyst til å binde dette sammen i en brukbar løsning, sier Martine Andersen Ulvin, leder for strategi og forretningsstøtte i Å Energi.

Møtes igjen

At valget falt på Reodor da det skulle velges samarbeidspartner, er neppe tilfeldig. Før Reodor spant ut i et eget selskap og var en del av Trigger, gjorde de nemlig et formativt prosjekt med Glitre Energi.

– Det var egentlig det første caset hvor vi jobbet med corporate innovation. Det var kjempegøy og førte til en åpenbaring rundt hvilke muligheter man har når man kan starte en case med de ressursene som allerede finnes i et stort selskap. Glitre Energi investerte tungt i den ideen, og har siden tatt dette ut som datterselskapet Vibb, som har gjort det kjempebra. Det var denne erfaringen som gjorde at vi spant ut Reodor i et eget selskap, sier Hallgeir Knutsen, medgründer og strategisk rådgiver i Reodor. 

Siden den gang har innovasjonsstudioet bidratt til å lage en rekke brukervennlige løsninger for norske strømkunder, blant annet gjennom Fortums løsning for smartlading av elbil.

I mellomtiden har altså Glitre Energi slått seg sammen med Agder Energi og dannet Å Energi, og nå ønsker de å videreutvikle fornybare energiløsninger på en brukervennlig og kundenær måte, sammen med Reodor.  

– I dette prosjektet trengte vi noen som har den gründer-spiriten og det kundefokuset som Reodor har. Den unike kombinasjonen gjør at de løser oppgaver på en kreativ måte, sier Andersen Ulvin.

Gode byggeklosser

Som Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden har Å Energi allerede en bred portefølje av selskaper og ressurser. Det kan Reodor-teamet benytte seg av når de skal utvikle nye løsninger. 

– Det er sinnssykt spennende at konsernet har så mange etablerte selskaper i porteføljen. Dette blir et sett med veldig spennende byggeklosser, som gir caset en klar konkurransefordel. Også er det jo en kjempefin case, for en av de viktigste tingene vi gjør for det grønne skiftet er at vi klarer å skape ny, grønn energi, sier Knutsen.

Skal bidra til byutvikling i Drammen

I tillegg til å bidra til det grønne skiftet på nasjonal skala, er samarbeidet en del av et lokalt prosjekt ved navn Grønn Vekst Drammen. Prosjektet skal blant annet rigge Drammensregionen for et grønt energiskifte og etablere byen som sirkulær hovedstad. 

– Å Energi er jo lokalt forankret i Drammen, og det er jo viktig å bevare den delen og fortsette å skape arbeidsplasser i regionen, sier Andersen Ulvin.