Slik går du fra enkel til trippel bunnlinje

Selvom innovasjon for bærekraft er en av århundret største forretningsmuligheter forblir det ofte med store ord og mindre endringer. Så hvordan kan vi gå fra prat til handling? Hvordan går du frem for å skape nye bærekraftige tjenester og forretningsmodeller? Nylig holdt Reodor et webinar om nettopp dette.

– Bærekraftig innovasjon er både en forpliktelse overfor fremtidige generasjoner og en enorm forretningsmulighet. Men nye teknologier med litt mindre utslipp eller nye produkter som kan resirkuleres, er ikke nok alene. Det er for lite, for sent. For å realisere mulighetene trenger vi nye måter å skape og utveksle verdi på i økonomien, sier Erlend T. Hovgaard som ledet webinaret. 

Med andre ord må innovasjon av forretningsmodeller og nye tjenester til. Fordi systemiske problemer krever systemiske løsninger. Men hva betyr egentlig det? 

Erlend forteller at virksomheter først og fremst må sikte etter en trippel bunnlinje. Det betyr at man skal være like opptatt verdien selskapet leverer til mennesker og miljøet som man er av den økonomiske gevinsten. 

– Profitt er for selskaper som oksygen er for mennesker. Vi er avhengig av det for å overleve, men livet handler jo ikke bare om å puste. Slik er vi nødt til å tenke på selskapsnivå også. Vi skal ikke bare overleve, vi må utvikle forretningsmodeller som gagner fler enn oss selv, sier Erlend. 

Så hvordan går man egentlig fram for å skape en bærekraftig forretningsmodell? Hvordan når man denne triple bunnlinjen? Det må begynne med grundig innsikt i systemet, rotårsaker og udekkede behov hos mennesker og miljø. Når et tydelig problem som skal løses er definert kan vi ta inspirasjon fra noen velprøvde strategier for bærekraftige forretningsmodeller:

1. Endre bruk av ressurser

Produkter må lages for å vare lenger, og være mulige å reparere. I tillegg må man fase ut bruken av ikke-fornybare ressurser i produksjonen. 

2. Optimaliser kapasitetsbruken

Lever plattformer og tjenester hvor produkter kan deles. Dette kan være via betaling per bruk, leasing, deling eller utleie. 

3. Forleng livsløp

Etabler gode tjenester for reparasjon, vedlikehold og oppgradering. Tilby systemer for ombruk, hvor produkter kan selges videre mot slutten av levetiden, for eksempel etter reparasjon. 

4. Ressursgjenvinning 

Gjenvinn og samle materialer fra produkter ved slutten av levetiden for gjenbruk. Utvikle systemer som ombruker materialene. 

5. Produkt som tjeneste

Skap tjenester hvor produktene inngår. Gi kunder tilgang via et abonnement eller betal for bruk, vedlikehold inkludert. La kundene kjøpe servicenivå, kvalitet eller resultater.

 – Disse fem hovedstrategiene er et godt sted å starte for å finne gode løsninger. Men husk på at det er behovet du skal dekke for mennesker og miljø som bør lede an i innovasjonsarbeidet, ikke bare et innadvendt fokus på kutt i utslipp, forteller Erlend. 

Mer om hvordan du kan gå frem steg for steg for å skape bærekraftig innovasjon finner du her.  Webinaret er fortsatt tilgjengelig for alle.