Innovatørstafetten: Inga Blæsterdalen hos Statsforvalteren i Innlandet

Inga Blæsterdalen mener omstillingen til et nullutslipssamfunn er vår tids viktigste innovasjonsoppgave. Som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet leder hun arbeidet med Innlandsporteføljen – det største innovasjonssamarbeidet i regionen, med fokus på grønne innovasjonsprosjekter.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet, hvor jeg har næringsutvikling som arbeidsfelt. Partnerskapsarbeid for å løse samfunnsutfordringer og regionale utviklingsoppgaver står sentralt i måten vi jobber på. Det siste året har jeg vært så heldig å få lede prosjektet «Innlandsporteføljen» – det største innovasjonssamarbeidet i regionen. Prosjektet har kartlagt de viktigste, grønne innovasjonsprosjektene i Innlandet, og metoden har vært tett involvering og mobilisering av næringslivet, forskningsmiljøene og offentlige aktører i Innlandet. Nå foreligger porteføljen, og prosjektfasen som vi nå er på vei inn i, handler om praktisk implementering og realisering av prosjektene og satsingene.

Hvor i innovasjonsprosessen synes du det er mest spennende å jobbe, og hvorfor?

For meg handler innovasjon om praktisk løsningsorientering som resulterer i at man skaper eller gjør noe på en bedre og smidigere måte. Derfor er hele prosessen viktig. Jeg trigges av å jobbe med innovasjon fordi det handler om å bidra til å skape endringer som i praksis gjør verden litt bedre.

Noe av det som er spennende med Innlandsporteføljen, er at prosjektet handler om grønn omstilling i praksis. Først og fremst løfter Innlandsporteføljen fram konkrete satsinger og prosjekter med stort verdiskapingspotensial i Innlandet. Her ligger det en tydelig oppfordring til næringslivet og bedriftene om å ta eierskap til prosjektene og drive dem frem. Samtidig gir Innlandsporteføljen oss også et viktig rammeverk for en mer spisset, prioritert næringsstrategi for Innlandet som fylke. I dette ligger det et ansvar på det offentlige; vi må legge til rette for at prosjektene og satsingene har rammebetingelsene som trengs for å fly.

Hvor stor innovasjonseffekt Innlandsporteføljen faktisk vil ha, kommer an på hvordan vi nå rigger laget og sammen setter prosjektet ut i praksis.

Fortell om din største lærdom innen innovasjonsfeltet.

Hittil i karrieren har jeg både fått erfare å jobbe tett på enkeltbedrifter, i det offentlige støtteapparatet med bedriftsrettede støtteordninger og med større, regionale prosjekter med mål om innovasjon i og for næringslivet. Jeg kommer stadig tilbake til at folka er avgjørende for å lykkes med innovasjon. Kraften som ligger i de som ønsker å få til noe, har en genuin driv i det de gjør og vilje til å gjennomføre, er uvurderlig. Dette setter eksempler som kan gi store ringvirkninger og smitter ikke bare internt i bedriften eller teamet rundt, men også til andre bedrifter, miljøer og samfunnet i det større.

En annen lærdom jeg har gjort meg, er hvor viktig det er å ta innover seg at innovasjonsprosesser er komplekse for å kunne forstå hvordan vi skal lykkes med dem i praksis. Skal vi for eksempel få til omstillingen til et nullutslippssamfunn (som jeg mener er vår tids viktigste innovasjonsoppgave), trenger vi både teknologiløsningene, de smarte digitale tjenestene for å skalere løsningene og en offensiv offentlig politikk og forvaltning som setter krav og gir markedet de riktige insentivene. Dette er krevende mekanismer og prosesser å synkronisere. Men det ligger også et kjempestort innovasjonspotensial her – med trippel bunnlinje – om vi lykkes. Et viktig utgangspunkt, tror jeg, er tydelig forening om hva som skal være felles mål, prioriteringer og de konkrete satsingene vi må jobbe sammen om å få til.

Hvem vil du sende stafettpinnen videre til, og hvorfor?

Jeg vil sende stafettpinnen videre til Nils Solum Helset. Nils er gründer og daglig leder i Digifarm, en bedrift som lager digitale presisjonslandbrukstjenester. Det har vært skikkelig artig å følge Digifarm fra start, opp alle stigetrinnene i virkemiddelapparatet og til der bedriften befinner seg nå: på det internasjonale markedet hvor de jobber tett sammen med tunge, industrielle partnere og kunder. Foruten å representere en spennende bedrift i seg selv, er også Digifarm en av flere spisser som markerer seg på landslagssatsingen «Agrifoodtech» – en nasjonal hub for landbruksteknologi. Her har Innlandet mange dyktige folk og bedrifter som baner vei for en viktig framtidig eksportnæring for Norge.

Nils er en ekte innovatør og inspirator. Han har genuin driv i det han gjør og har en imponerende gjennomføringsevne. Jeg gleder meg til å høre hans refleksjoner fra innovasjonsreisen ut i verdensmarkedet – så langt. Her er det mye å lære og la seg inspirere av!