Innovatørstafetten: Louise Sondrup i Eviny

Louise Sondrup er Leder for innovasjon i Eviny – Vestlandets største energi- og teknologikonsern. Hun har blant annet hatt ansvar for å skape ny topplinje gjennom konsernets storsatsning på elektrifisering, og nå handler mye av arbeidet hennes om å få innovasjonskapasiteten i konsernet tettere på kjernevirksomheten.

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Eviny, som er Vestlandets største energi- og teknologikonsern. Så vi jobber med fornybar energi; det er jo alt fra fornybar vannkraft, til nett, til fjernvarme og fiber. De siste årene har vi hatt en stor satsing innen elektrifisering, og jeg har jobbet mye i den kundenære delen av verdikjeden. Jeg har hatt ansvar for å skape ny topplinje. Så jeg pleier å si, litt flåsete, at alt det vi ikke gjør ennå, det har vært mitt ansvar.

Nå står vi i en litt omvendt situasjon, hvor det er veldig store investeringsbehov både innenfor nett, fornybar vannkraft og ny fornybar energi. Vi mener jo at hvis det skal være vind og sol på Vestlandet, så er det riktig at en aktør som Eviny eier det. Vi har offentlige eiere, det er kommunene og Statkraft som eier oss. Men det betyr – i og med at det er så store investeringsbehov i kjernevirksomheten – at det blir mindre kapital tilgjengelig til helt nye ting. Så derfor jobber vi nå med å se på hvordan vi skal få innovasjonskapasiteten enda tettere på kjernen. For vi har jobbet veldig godt med å skape ny kultur. Jobbe etter beste praksis i forhold til ny topplinje. Men vi har lyktes mindre godt på tvers av konsernet med å få hele organisasjonen til å bli innovativ og jobbe etter beste praksis. Så vi står litt i en brytningstid. Men hvis jeg skal oppsummere det, så jobber jeg med å løse store og viktige problemer i energibransjen.

Hvor i innovasjonsprosessen synes du det er mest spennende å jobbe, og hvorfor?

Det er helt klart begynnelsen av prosjektene jeg synes er aller gøyest. I møter hvor man diskuterer muligheter sammen med potensielle samarbeidspartnere eller får problemene på bordet, kreative problemløsninger og får opp alle muligheter og ideer – det liker jeg veldig godt. Jeg liker også å få i gang prosjekter og få satt sammen team og få folk til å jobbe godt sammen.

Også liker jeg veldig godt innovasjonsprosjekter hvor man klarer å skape resultater raskt – det er jo nøkkelen. Og det er også en av de store utfordringene når man lager ting for stort, at man ikke klarer å skape resultater raskt nok. Så jeg er veldig utålmodig og veldig drevet av å se resultater. 

Så helt klart oppstarten, men også de løpende små seirene.

Fortell om din største lærdom innen innovasjonsfeltet.

Den største lærdommen er helt klart dette med hvordan man klarer å skape resultater raskt. Eller for å snu litt på det: Å svare de viktigste spørsmålene først. De viktigste hypotesene. Når man har en idé, et problem eller noe annet, så er det jo en milliard ting man kan gjøre. Men vi har hatt fokus på å finne ut hva som er det viktigste å fokusere på og hvordan vi kan teste om den hypotesen stemmer. For det er jo også en lærdom – at man må jobbe hypotesebasert. Vi snakker veldig ofte om at sånn og sånn er det, men jeg prøver å være litt streng med teamet mitt på at vi sier: Vi tror det er sånn og sånn, og så må vi finne ut om det faktisk stemmer. Vi må gå over fra hva vi tror vi vet, til hva vi faktisk vet.

Det å jobbe hypotesebasert og teste ut de viktigste kjernehypotesene først, det er noe vi har lært, og kjent veldig på kroppen de gangene vi ikke har gjort det. Hvor mye ressurser man kan bruke i feil retning ved å ikke sjekke ut kjernehypotesene fordi det er for vanskelig. Eller fordi man ikke tør å ta inn over seg hva kunden faktisk sier. 

En annen viktig lærdom er dette med å snakke om feil som en suksess. For vi vet at 97% av ideene vi får er kjempedårlige. Og det å klare å finne ut det raskt, det har en kjempestor verdi. Bare tenk på all den tiden vi har spart videre. Når man jobber med innovasjon, er det sånn man må tenke. Thomas Edison sa vel: «Jeg har ikke mislykkes, men jeg har funnet 99 måter å ikke gjøre det på.» Den tankegangen er veldig viktig når man jobber med ukjente ting.

Hvem vil du sende stafettpinnen videre til, og hvorfor?

Hanne Wetland som jobber i Bir bedrift. Hanne har jobbet som konsulent i mange år før og jobber nå med innovasjon i Bir – hun er en utrolig festlig og imponerende innovatør. Et andre alternativ er Ingvild Kjørrefjord fra Storm Geo, som også har jobbet i innovasjon Norge.