Reodor gjester markedsledende innovasjonspodkast for andre gang

I fjor var vår egen Hallgeir Knutsen på besøk hos podkast-dronning Silvija Seres i LørnTech, for å snakke om innovasjon fra A til Å. Nylig gjestet vi podkasten igjen. Denne gangen med daglig leder og grunnlegger Nassir Achour, om temaet «Design thinking i praksis».

– Etter 10-15 år med produkt- og forretningsutvikling, lærte vi å jobbe iterativt på tvers av business, tech og design, the hard way. Det var først da vi startet Reodor for 4-5 år siden at vi satte oss inn i selve design thinking-teorien. Derfor var det ekstra gøy at Silvija og Lørn inviterte meg til å komme med et litt mer praktisk preget perspektiv rundt dette enn man kanskje er vant til, forteller Nassir.

Episode 1: Design Thinking’s fire linser

Hva er Design Thinking og hvordan kan det brukes som metode for å skape god innovasjon? Hvorfor er tverrfaglig utforskning mellom business, teknologi og design essensielt når man skal jobbe frem nye produkter og selskaper?

Nassir og Silvija snakker om de fire linsene, viability, feasibility, desirability og sustainability, som til sammen utgjør Reodors versjon av Design Thinking, og hvordan han og Reodor-teamet bruker disse når de jobber med innovasjon.

🎧 Lytt til episode 1 her

Episode 2: Case: Møller Mobility Group

I episode 2 tar Nassir for seg et praktisk eksempel på Design Thinking. Hvordan ble de fire linsene tatt i bruk da Reodor-teamet jobbet med utviklingen av Norges største bilvaskkjede for Møller Mobility Group? Hva lærte de underveis?

🎧  Lytt til episode 2 her

Episode 3: Om å lede med prinsipper og Design Thinking i strategiarbeid

Hvorfor er testing og iterasjon viktig i ledelse og forretningsutvikling? Og hvilke fordeler får man ved å teste og justere strategi underveis? I tredje episode snakker Nassir og Silvija om viktigheten av å lede med prinsipper fremfor regler, og hvordan evne og vilje til endringsledelse er alfa og omega for å skape god innovasjon. Nassir forteller også om modellen «Where to play, how to win», et strategirammeverk i fem iterative steg for å jobbe frem innovasjon.

🎧  Lytt til episode 3 her

Episode 4: Mindre prat, mer læring

Mange bedriftsledere prater mye om livslang læring og kompetanseheving, men dessverre blir det alt for ofte mer ord enn handling. Hvordan kan man bruke Design Thinking for å få folk til å ville tilegne seg kunnskap? Og hvordan gjør man det enkelt for bedrifter å få til målet om livslang læring? Silvija og Nassir snakker om hvordan de fire linsene er brukt i Lørn.

🎧  Lytt til episode 4 her