Standard Norge velger Reodor – skal optimalisere deres digitale brukeropplevelse

Verden digitaliseres, og måten Standard Norge leverer tjenestene sine på, må følge etter. Dette skal Reodor-teamet hjelpe dem med.

I en stadig mer digital hverdag så Standard Norge et behov for å tenke nytt rundt hvordan de publiserer og leverer standarder til brukerne sine. Nå har de inngått samarbeid med Reodor Studios, som skal hjelpe dem å utvikle en løsning på brukerens premisser.

De aller fleste bransjer inneholder et sett med regler og retningslinjer man må sette seg inn i for at driften skal være sikker, effektiv og forutsigbar. Dette kalles standarder, og det er disse Standard Norge utvikler, publiserer og forvalter for de aller fleste områder i samfunnet – fra baderommet i hjemmet ditt til oljeplattformer i Nordsjøen.

Verden digitaliseres, og måten Standard Norge leverer tjenestene sine på, må følge etter. Dette skal Reodor-teamet hjelpe dem med.

– Man ser at bransjen går bort fra å ha PDF og dokumenter som man har hatt før, til nyere måter å konsumere informasjonen som en standard inneholder. Da har vi kommet inn for å hjelpe Standard Norge med å snakke med brukerne deres for å forstå behovet, og forstå hvordan vi kan lage forretningsmodeller rundt det. Det går mye på at bransjen blir digitalisert, sier Nassir Achour, CEO i Reodor.

Bedre brukeropplevelse gjennom AI

Prosjektet er allerede inne i innsiktsfasen. I tillegg har teamene igangsatt en pilot hvor de tester ulike teknologier mot et bredt spekter av bransjer. Her ser de blant annet på hvordan de kan bruke kunstig intelligens for å bedre brukeropplevelsen.

 – Det å forstå standarder er å forstå en mengde tekst og sette det i kontekst av det man holder på med. Dette er noe store språkmodeller er veldig gode på, så da er det helt naturlig å se på disse banebrytende AI-modellene når man skal vurdere hvordan fremtidens løsninger ser ut for Standard Norge, sier Ken Grønnbeck, CTO i Reodor og prosjektleder. 

Øker innovasjonskompetansen

Åse Lunde, direktør for energi, bærekraft og teknologi i Standard Norge, ser frem til å dykke dypere ned i brukeropplevelsene og bli bedre kjent med dem som benytter seg av norske standarder.

 – Det blir nok en øyeåpner for oss. Vi har jo mye innsikt og sitter ganske tett på aktørene, men det å dykke ned i hvordan de faktisk bruker standardene vet vi for lite om. Vi ønsker å få noen aha-opplevelser og nyttig innsikt slik at vi kan utvikle gode løsninger for kunden og få testet dem ut: På den måten øker vi kompetansen vår på innovasjon, sier hun. 

 Og det er nettopp det å øke den interne kompetansen på innovasjon som var noe av årsaken til at valget falt på Reodor, da Standard Norge skulle finne samarbeidspartner for prosjektet.

 – Vi var i en prosess med noen større, mer tradisjonelle konsulenthus, og Reodor. Grunnen til at valget falt på Reodor var at de kommer med noe litt annet enn de andre. De kan utfordre oss og måten vi tenker på, bidra kreativt på løsningsforslag og hjelpe oss å heve innovasjonskompetansen vår, sier Lunde.

Et ønske om å hjelpe

Lunde forteller at hun hittil er svært fornøyd med samarbeidet.

– Jeg opplever en grunnholdning i Reodor-teamet som handler om at de genuint vil kundene sine vel. Jeg er veldig opptatt av det i alle relasjoner, også når jeg jobber med eksterne eller konsulentselskaper, at man oppriktig kjenner på at selskapet vil det beste for kunden og ønsker å hjelpe oss til å lykkes. Det er ofte en motsetning til en annen modell som handler mer om å selge mest mulig timer, sier Lunde.

Bilder: hentet fra standardnorge.no

De aller fleste bransjer inneholder et sett med regler og retningslinjer man må sette seg inn i for at driften skal være sikker, effektiv og forutsigbar. Dette kalles standarder, og det er disse Standard Norge utvikler, publiserer og forvalter for de aller fleste områder i samfunnet – fra baderommet i hjemmet ditt til oljeplattformer i Nordsjøen.

Verden digitaliseres, og måten Standard Norge leverer tjenestene sine på, må følge etter. Dette skal Reodor-teamet hjelpe dem med.

– Man ser at bransjen går bort fra å ha PDF og dokumenter som man har hatt før, til nyere måter å konsumere informasjonen som en standard inneholder. Da har vi kommet inn for å hjelpe Standard Norge med å snakke med brukerne deres for å forstå behovet, og forstå hvordan vi kan lage forretningsmodeller rundt det. Det går mye på at bransjen blir digitalisert, sier Nassir Achour, CEO i Reodor.

Bedre brukeropplevelse gjennom AI

Prosjektet er allerede inne i innsiktsfasen. I tillegg har teamene igangsatt en pilot hvor de tester ulike teknologier mot et bredt spekter av bransjer. Her ser de blant annet på hvordan de kan bruke kunstig intelligens for å bedre brukeropplevelsen.

 – Det å forstå standarder er å forstå en mengde tekst og sette det i kontekst av det man holder på med. Dette er noe store språkmodeller er veldig gode på, så da er det helt naturlig å se på disse banebrytende AI-modellene når man skal vurdere hvordan fremtidens løsninger ser ut for Standard Norge, sier Ken Grønnbeck, CTO i Reodor og prosjektleder. 

Øker innovasjonskompetansen

Åse Lunde, direktør for energi, bærekraft og teknologi i Standard Norge, ser frem til å dykke dypere ned i brukeropplevelsene og bli bedre kjent med dem som benytter seg av norske standarder.

 – Det blir nok en øyeåpner for oss. Vi har jo mye innsikt og sitter ganske tett på aktørene, men det å dykke ned i hvordan de faktisk bruker standardene vet vi for lite om. Vi ønsker å få noen aha-opplevelser og nyttig innsikt slik at vi kan utvikle gode løsninger for kunden og få testet dem ut: På den måten øker vi kompetansen vår på innovasjon, sier hun. 

 Og det er nettopp det å øke den interne kompetansen på innovasjon som var noe av årsaken til at valget falt på Reodor, da Standard Norge skulle finne samarbeidspartner for prosjektet.

 – Vi var i en prosess med noen større, mer tradisjonelle konsulenthus, og Reodor. Grunnen til at valget falt på Reodor var at de kommer med noe litt annet enn de andre. De kan utfordre oss og måten vi tenker på, bidra kreativt på løsningsforslag og hjelpe oss å heve innovasjonskompetansen vår, sier Lunde.

Et ønske om å hjelpe

Lunde forteller at hun hittil er svært fornøyd med samarbeidet.

– Jeg opplever en grunnholdning i Reodor-teamet som handler om at de genuint vil kundene sine vel. Jeg er veldig opptatt av det i alle relasjoner, også når jeg jobber med eksterne eller konsulentselskaper, at man oppriktig kjenner på at selskapet vil det beste for kunden og ønsker å hjelpe oss til å lykkes. Det er ofte en motsetning til en annen modell som handler mer om å selge mest mulig timer, sier Lunde.

Bilder: hentet fra standardnorge.no