Feiring og Reodor tar sirkulærøkonomi inn i byggebransjen

I dag står bygg- og anleggsbransjen for en tredjedel av alt avfall som produseres i EU. Mye av avfallet er overskuddsmasser av stein som kunne blitt ombrukt i andre prosjekter, men med dagens praksis finnes det ikke noe godt system for dette. Det vil familiekonsernet Feiring gjøre noe med. Nå utvikler de fremtidens forretningsmodell for masseforvaltning av stein, og Reodor er med på laget.

Prosjektet, som har fått navnet «Sirkulær Masseforvaltning», skal i løpet av fire år effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. 

– Sirkulær Masseforvaltning er mye mer enn et prosjekt. Vi legger ned mye tid og ressurser i dette nettopp fordi vi tror at dette kommer til å definere hvordan vi både tenker og driver fremover, forteller Margrethe Ollendorff, konsernsjef i Feiring. 

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Feiring, Fremby AS, SINTEF og NGU. Reodor skal bidra i utviklingen av en ny, sirkulær forretningsmodell for masseforvaltningen.  

– Feiring, som tidligere kun tilbød et produkt, altså pukk og grus, kan nå også tilby en tjeneste hvor de kobler sammen alle aktører i verdikjeden og tar rollen som massekoordinator, sier Erlend T. Hovgaard, prosjektleder i Reodor.

Skal løse bransjens største utfordringer

I dag er håndtering av overskuddsmasse en av bygg- og anleggsbransjens største utfordringer. Ulike byggeprosjekter trenger ulik byggmasse, av ulik kvalitet. Som regel graves det opp mer enn man ender opp med å bruke, og overskuddsmassene, som kunne vært ombrukt i andre prosjekter, blir i stedet deponert, fordi det ikke finnes noe godt system for håndtering. 

Samtidig finnes det områder med underskudd på steinressurser, som har behov for disse overskuddsmassene. Men fordi det ikke finnes noen god måte å omdistribuere dem på, utvinnes det i stedet helt nye steinmasser, ofte av mye høyere kvalitet enn det prosjektet kanskje krever.

– Ansvaret for massehåndteringen faller på hvert enkelt prosjekt, og til en viss grad på ulike firmaer og aktører. En sirkulærøkonomisk tilnærming til masseforvaltning gjennom hele verdikjeden, vil føre til bedre utnyttelse av lokale masser og en reduksjon i kostnader knyttet til massehåndtering og masselogistikk. I tillegg har det betydelige miljøgevinster, sier Hovgaard.

Et viktig samfunnsoppdrag

Snart skal han og resten av Reodor-teamet i gang med utviklingen av en sirkulær forretningsmodell for prosjektet, sammen med Knut H. Ollendorff, daglig leder på Feiring Bruk. 

– Vi så etter en samarbeidspartner med et tverrfaglig team som kan skape morgendagens forretningsmodell sammen med oss, helt fra innsikt til realisering i markedet. Derfor ble vi veldig begeistret for mangfoldet i teamet Reodor hadde satt sammen til oss, forteller Ollendorff, og fortsetter: 

– Dessuten viste Reodor god forståelse for problemstillingen. De har evnen til å utvikle både strategi og løsning, og ikke minst teste og iterere med reelle kunder. Når dette kombineres med ordentlig fine folk, som vi har lyst til å tilbringe store deler av dagen med over tid, ja, da var det ingen tvil hos oss!

Nassir Achour, daglig leder og grunnlegger av Reodor, er fornøyd med å kunne bidra i et prosjekt som kan gjøre det enklere for en hel bransje å drive mer bærekraftig. 

– I Reodor vil vi jobbe med aktører som ønsker å gå fra ord til handling, og det gjør Feiring. Som ledende aktør i sin bransje vet de at de har et samfunnsoppdrag. Vi skal legge til rette for at Feiring kan tenke stort, men begynne smått. Vi skal tørre å tenke visjonært og langt frem, men så må vi raskt tenke realistisk og konkret, og bygge bevis for at vi er på rett spor, sier han.

Sjekk ut Reodor på LinkedIn for å få jevnlig, faglig påfyll.


På bildet: Knut Harald Ollendorf/ Feiring

Foto: Runar F. Daler